Thomas Behling

"Dany Sahne"

Acrylfarbe, Hartfaserplatte, Holz, Glas, Aufkleber, 76 x 42 x 9 cm